Pravidla závodu Kolonáda RUN! 2024 aneb lázeňský půlmaraton

 • Závodu Kolonáda RUN! 2024 se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
 • Běh se řídí vybranými ustanoveními pravidel IAAF/Českého atletického svazu, zejména Pravidlo P240 o běhu na silnici (mimo stadion).
 • Závodník bere na vědomí, že startuje na vlastní nebezpečí a je zdravotně způsobilý.
 • Každý závodník vyplněním a odesláním on-line formuláře při přihlášení prohlašuje, že je seznámen s propozicemi, přečetl si pravidla, se kterými souhlasí a bude se jimi řídit. Zaslání přihlášky prostřednictvím internetu a úhrada startovného nahrazují písemný podpis na papírové přihlášce.
 • Každý závodník bere na vědomí, že se jedná o fyzicky vyčerpávající a psychicky náročný závod a je srozuměn se situací, že v rámci jeho absolvování může dojít i k nebezpečí vážného zranění. Tuto situaci si každý odsouhlasením Pravidel závodu v přihlášce zvážil a zcela dobrovolně podstupuje toto riziko. Zároveň účastník zvážil a plně přejímá riziko spojené s jednotlivými překážkami, které se mohou různými povětrnostními vlivy měnit i v průběhu samotné akce, mohou se uvolnit či povolit a následkem toho může dojít až k vážnému zranění ohrožující samotný život soutěžícího. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za tyto situace a každý účastník odesláním přihlášky tato rizika přebírá jako svá vlastní. Účastníci výslovně souhlasí se všemi riziky tratě, známými či neznámými.
 • Závodníci se účastní závodu ve své věkové kategorii podle roku narození.
 • Za start závodníka mladšího 18 let nese odpovědnost jeho zákonný zástupce a musí mít písemný souhlas svého zákonného zástupce s sebou při vyzvedávání startovního čísla.
 • Výdej startovních čísel bude probíhat v sobotu 21. 9. na Ripperově promenádě od 8:00. Vždy 15min před startem daného závodu bude registrace a prezence uzavřena, aby se vše mohlo připravit na hromadný start.
 • Startovní číslo vám bude přiděleno až po uhrazení startovného.
 • Startovní číslo musí být upevněno na hrudi tak, aby bylo viditelné pro rozhodčí na trase závodu. V případě odstoupení ze závodu vždy informujte časomíru.
 • Čas je měřen pomocí čipu, upevněným na noze, který nesmítě zratit. Žádný čip = žádný čas. Prosíme o vrácení čipu ihned po doběhnutí do cíle.
 • Při průběhu cílem nepřekrývejte rukou startovní číslo (např. vypínání hodinek apod.), a to kvůli pořízení cílové fotografie a případnému ověření výsledku.
 • Prostor startu a cíle je na jednom místě – začátek/konec Ripperovi promenády. Start je plánován od 9:00 hod. dle harmonohramu dle počtu zvolených okruhů. V prostoru startu a cíle (pod nafukovacím obloukem) se prosím nezastavujte. To kvůli časomíře, aby byly výsledky zapsány i těm, kteří doběhnou za Vámi.
 • Pokyny pořadatelů jsou pro závodníky závazné.
 • Občerstvení je k dispozici po každém kole, tedy po cca každém 1,1 km.
 • V cíli obdrží každý závodník medaili.
 • Pořadatel zajišťuje pro závodníky úschovnu věcí. WC je možné využit v restauraci Wiener.
 • Ceny pro vítěze jsou zajištěny pro první tři ženy i muže v každé kategorii.
 • Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu extrémních podmínek (živelné pohromy, epidemie apod.), startovné se nevrací.
 • Závodník souhlasí se zveřejněním foto a video materiálu pořízeného z průběhu závodu v médiích a nebude požadovat po pořadateli žádnou kompenzaci v souvislosti s touto skutečností.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích a podmínkách bez předchozího oznámení.

Přihlášením do závodu účastník souhlasí s tím, že v průběhu závodu a v čase 8:00 – 13:00 budou pořizovány fotografie a videozáznam, na kterém může být zachycen. Tyto fotografie a videozáznam jsou určeny k upřesnění výsledků a k propagaci na webu závodu.

11